September 7, 2017

Motto, And Statement of Services

Motto

“EVERY LITTLE PART IS VALUABLE”

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sangsi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.